صفحه اصلي
تحصیلات وسوابق علمی
  تحصيلات
  سوابق  
  مقالات  
  تماس
   
  1. فارغ التحصیل رشته کارشناسی دامپروری در سال 1370 از دانشگاه  ارومیه با معدل 06/17 و کسب رتبه اول

  2. طی دوره دانش1 و اخذ رتبه اول از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  3. تهیه مقالات علمی وپژوهشی در زمینه  مدیریت و پرورش گاو شیری

  4. همکاری با دانشکده های کشاورزی  جهت انجام طرحهای تحقیقاتی

  5. دارای پروانه خدمات مشاوره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی www.agri-eng.com/contacts

  6. کارشناس رسمی دادگستری  گرایش دامپروری

  7. عضو سازمان بهره وری آسیا  www.apo-tokyo.org APO

  8. شرکت در دوره های آموزشی تخصصی ضمن خدمت داخلی و خارجی

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
Power by: Kamdin Ghani 2008