صفحه اصلي
مقالات علمي و پژوهشي
  تحصيلات
  سوابق  
  مقالات  
  تماس
   
 1. شناسایی و پیشگیری از مشکلات تولید مثل گاو شیری (ترجمه) زمستان 1387

 2. مدیریت تغذیه به روش TMR (ترجمه) بهار 1379

 3. مدیریت پرورش تلیسه های شیری (ترجمه)پاییز 1381

 4. مدیریت و تغذیه گاو خشک(ترجمه)پاییز 1381

 5. چک لیست برای راحتی گاو(ترجمه)پاییز1381

 6. چک لیست گله شیرش و خشک(ترجمه)زمستان 1382

 7. چک لیست تغذیه گاو شیری (ترجمه)زمستان 1382

 8. بانک اطلاعات فنی و آنالیز عملکرد شرکتهای گاوداری سازمان کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان (جمع آوری ، تهیه و تجزیه و تحلیل اطلاعات) از سال1376 لغایت 1386در5جلد

 9. بررسی عملکرد باروری اسپرمهای مصرفی در واحدهای تحت پوشش سازمان کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان (جمع آوری ، تهیه و تجزیه و تحلیل اطلاعات) از سال1377لغایت 1380 درفواصل زمانی 6ماهه

 10. نرم افزار پویای آنالیز خوراک دام و طیور(طراحی و تهیه)پاییز 1380

 11. بررسی علل حذف دام در واحدهای تحت پوشش سازمان کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان (جمع آوری ، تهیه و تجزیه و تحلیل اطلاعات) زمستان 1378

 12. مقایسه دامهای با ارزش ارثی بالا در واحدهای تحت پوشش سازمان کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان (جمع آوری ، تهیه و تجزیه و تحلیل اطلاعات) زمستان 1379

 13. اهداف و استانداردهای فنی صنعت گاو شیری(نگارش اول)تابستان1378

 14. اهداف و استانداردهای فنی صنعت گاو شیری(نگارش دوم)تابستان1379

 15. مطالعه و بررسی نژادهای گاو شیری به منظور انتخاب و استفاده در رشته فعالیت دامپروری سازمان کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان (مطالعه)تابستان1385

 16. پرورش گوساله نر هلشتاین (ترجمه)پاییز85

 17. مقدمه ایی بر سلامت گله شماره 1 (ترجمه)پاییز85

 18. مقدمه ایی بر سلامت گله شماره 2(ترجمه)پاییز85

 19. مقدمه ایی بر سلامت گله شماره 3(ترجمه)زمستان85

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
Power by: Kamdin Ghani 2008