صفحه اصلي
مهندس كامدين غني
  تحصيلات
  سوابق  
  مقالات  
  تماس  
   

كارشناس رسمي دادگستري (سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي) ا

داراي پروانه خدمات مشاوره (مطالعه، طراحي، نظارت و راهبري طرح هاي دامپروري) ا

   
   
   
   
   
 
تعداد بازديد كنندگان :
Power by: Kamdin Ghani 2008